April 5th

General outline: Is a map of the ideas and an argument.

Includes:

 • Thesis
 • Main claims: complete sentences
 • Claims= thesis

 

 

312 Responses

Page 1 of 7 Next →
 1. guest at |

  در سال‌هاي اخير، استفاده از شيشه‌ دوجداره در نماي ساختمان و دکوراسيون‌هاي داخلي بسيار مورد توجه طراحان و معماران قرار داشته است. شيشه‌ها مي توانند علاوه بر تامين کردن نور محيط، باعث ارتباط بصري داخل ساختمان با محيط بيروني شوند، به همين نصب شیشه ضد گلوله خودرو دليل از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند. رنگ‌هاي گوناگوني از شيشه‌ها در بازار وجود دارد و به همين خاطر شيشه هاي دوجداره نيز مانند شيشه‌هاي معمولي در رنگ هاي مختلفي توليد مي‌شوند.

  Reply
 2. hello read at |

  انسان های هم فرکانس همدیگر را پیدا می کنند..
  حتی از فاصله های دور…
  از انتهای افق‌های دور و نزدیک.. انگار. جایی نوشته بود که اینها باید در یک مدار باشند.. یک روزی .. یک جایی است که باید با هم ، برخورد کنند… آنوقت…
  میشوند همدم، میشوند دوست، میشوند رفیق..
  اصلا میشوند هم شکل… مهرشان آکنده از همه ….
  حرفهایشان میشود آرامش…
  خنده شان، کلامشان می نشیند روی طاقچه دلتان.. نباشند دلتنگشان میشوی..
  هی همدیگر را مرور می کنند..
  از هم خاطره می سازند….
  مدام گوش بزنگ کلمات و ایده ها هستند.. و یادمان باشد..
  حضور هیچکس اتفاقی نیست.

  ***

  نمي دانــم

  چــرا بيــن ايــن همــه ادم

  پــيــله کــرده امــ

  بــه تــو

  شــايد فــقط با تــو
  پــروانــه مي شـــوم
  ســنـگـيــنــي گـفــتــه هــايــم
  بــه سـنــگـيــنـي گــوش هــايـتــ دَر . . .!

  هر چقدر هم که گذشته‌تان آلوده بوده باشد،
  آینده‌تان هنوز حتی یک لکه هم ندارد.
  زندگی هر روزتان را با تکه شکسته های دیروزتان شروع نکنید.!!!
  به عقب نگاه نکنید مگر اینکه چشم‌اندازی زیبا باشد.
  هر روز یک شروع تازه است.
  هر صبح که از خواب بیدار می‌شویم،
  اولین روز از باقی عمرمان است.
  یکی از بهترین راه‌ها برای گذشتن از
  مشکلات گذشته این است….
  که همه توجه و تمرکزتان را روی کاری جمع کنید
  که از خودتان در آینده برایش متشکر خواهید بود!!!

  ***

  شکست ها و نگرانی هایت را رها کن،

  خاطراتت را،

  نمیگویم دور بریز،اما قاب نکن به دیوار

  دلت…

  در جاده ی زندگی، نگاهت که به عقب

  باشد؛

  زمین می خوری…

  زخم بر می داری…

  و درد می کشی…

  نه از بی مهری کسی دلگیر شو …

  نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم…

  به خاطر آنچه که از تو گرفته شده،

  دلسرد مباش، تو چه می دانی؟

  شاید … روزی … ساعتی … آرزوی

  نداشتنش را می کردی…

  تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار …

  هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعتها

  بر عکس نفس بکشد …

  در آینده لبخند بزن…

  این همان جایی است که باید باشی!

  هیج کس تو نخواهد شد

  آرامش سهم توست …

  انسان های هم فرکانس همدیگر را پیدا می کنند..
  حتی از فاصله های دور…
  از انتهای افق‌های دور و نزدیک.. انگار. جایی نوشته بود که اینها باید در یک مدار باشند.. یک روزی .. یک جایی است که باید با هم ، برخورد کنند… آنوقت…
  میشوند همدم، میشوند دوست، میشوند رفیق..
  اصلا میشوند هم شکل… مهرشان آکنده از همه ….
  حرفهایشان میشود آرامش…
  خنده شان، کلامشان می نشیند روی طاقچه دلتان.. نباشند دلتنگشان میشوی..
  هی همدیگر را مرور می کنند..
  از هم خاطره می سازند….
  مدام گوش بزنگ کلمات و ایده ها هستند.. و یادمان باشد..
  حضور هیچکس اتفاقی نیست.

  ***

  نمي دانــم

  چــرا بيــن ايــن همــه ادم

  پــيــله کــرده امــ

  بــه تــو

  شــايد فــقط با تــو
  پــروانــه مي شـــوم
  ســنـگـيــنــي گـفــتــه هــايــم
  بــه سـنــگـيــنـي گــوش هــايـتــ دَر . . .!

  هر چقدر هم که گذشته‌تان آلوده بوده باشد،
  آینده‌تان هنوز حتی یک لکه هم ندارد.
  زندگی هر روزتان را با تکه شکسته های دیروزتان شروع نکنید.!!!
  به عقب نگاه نکنید مگر اینکه چشم‌اندازی زیبا باشد.
  هر روز یک شروع تازه است.
  هر صبح که از خواب بیدار می‌شویم،
  اولین روز از باقی عمرمان است.
  یکی از بهترین راه‌ها برای گذشتن از
  مشکلات گذشته این است….
  که همه توجه و تمرکزتان را روی کاری جمع کنید
  که از خودتان در آینده برایش متشکر خواهید بود!!!

  ***

  شکست ها و نگرانی هایت را رها کن،

  خاطراتت را،

  نمیگویم دور بریز،اما قاب نکن به دیوار

  دلت…

  در جاده ی زندگی، نگاهت که به عقب

  باشد؛

  زمین می خوری…

  زخم بر می داری…

  و درد می کشی…

  نه از بی مهری کسی دلگیر شو …

  نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم…

  به خاطر آنچه که از تو گرفته شده،

  دلسرد مباش، تو چه می دانی؟

  شاید … روزی … ساعتی … آرزوی

  نداشتنش را می کردی…

  تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار …

  هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعتها

  بر عکس نفس بکشد …

  در آینده لبخند بزن…

  این همان جایی است که باید باشی!

  هیج کس تو نخواهد شد

  آرامش سهم توست …

  Reply
 3. hello read at |

  انسان های هم فرکانس همدیگر را پیدا می کنند..
  حتی از فاصله های دور…
  از انتهای افق‌های دور و نزدیک.. انگار. جایی نوشته بود که اینها باید در یک مدار باشند.. یک روزی .. یک جایی است که باید با هم ، برخورد کنند… آنوقت…
  میشوند همدم، میشوند دوست، میشوند رفیق..
  اصلا میشوند هم شکل… مهرشان آکنده از همه ….
  حرفهایشان میشود آرامش…
  خنده شان، کلامشان می نشیند روی طاقچه دلتان.. نباشند دلتنگشان میشوی..
  هی همدیگر را مرور می کنند..
  از هم خاطره می سازند….
  مدام گوش بزنگ کلمات و ایده ها هستند.. و یادمان باشد..
  حضور هیچکس اتفاقی نیست.

  ***

  نمي دانــم

  چــرا بيــن ايــن همــه ادم

  پــيــله کــرده امــ

  بــه تــو

  شــايد فــقط با تــو
  پــروانــه مي شـــوم
  ســنـگـيــنــي گـفــتــه هــايــم
  بــه سـنــگـيــنـي گــوش هــايـتــ دَر . . .!

  هر چقدر هم که گذشته‌تان آلوده بوده باشد،
  آینده‌تان هنوز حتی یک لکه هم ندارد.
  زندگی هر روزتان را با تکه شکسته های دیروزتان شروع نکنید.!!!
  به عقب نگاه نکنید مگر اینکه چشم‌اندازی زیبا باشد.
  هر روز یک شروع تازه است.
  هر صبح که از خواب بیدار می‌شویم،
  اولین روز از باقی عمرمان است.
  یکی از بهترین راه‌ها برای گذشتن از
  مشکلات گذشته این است….
  که همه توجه و تمرکزتان را روی کاری جمع کنید
  که از خودتان در آینده برایش متشکر خواهید بود!!!

  ***

  شکست ها و نگرانی هایت را رها کن،

  خاطراتت را،

  نمیگویم دور بریز،اما قاب نکن به دیوار

  دلت…

  در جاده ی زندگی، نگاهت که به عقب

  باشد؛

  زمین می خوری…

  زخم بر می داری…

  و درد می کشی…

  نه از بی مهری کسی دلگیر شو …

  نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم…

  به خاطر آنچه که از تو گرفته شده،

  دلسرد مباش، تو چه می دانی؟

  شاید … روزی … ساعتی … آرزوی

  نداشتنش را می کردی…

  تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار …

  هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعتها

  بر عکس نفس بکشد …

  در آینده لبخند بزن…

  این همان جایی است که باید باشی!

  هیج کس تو نخواهد شد

  آرامش سهم توست …

  انسان های هم فرکانس همدیگر را پیدا می کنند..
  حتی از فاصله های دور…
  از انتهای افق‌های دور و نزدیک.. انگار. جایی نوشته بود که اینها باید در یک مدار باشند.. یک روزی .. یک جایی است که باید با هم ، برخورد کنند… آنوقت…
  میشوند همدم، میشوند دوست، میشوند رفیق..
  اصلا میشوند هم شکل… مهرشان آکنده از همه ….
  حرفهایشان میشود آرامش…
  خنده شان، کلامشان می نشیند روی طاقچه دلتان.. نباشند دلتنگشان میشوی..
  هی همدیگر را مرور می کنند..
  از هم خاطره می سازند….
  مدام گوش بزنگ کلمات و ایده ها هستند.. و یادمان باشد..
  حضور هیچکس اتفاقی نیست.

  ***

  نمي دانــم

  چــرا بيــن ايــن همــه ادم

  پــيــله کــرده امــ

  بــه تــو

  شــايد فــقط با تــو
  پــروانــه مي شـــوم
  ســنـگـيــنــي گـفــتــه هــايــم
  بــه سـنــگـيــنـي گــوش هــايـتــ دَر . . .!

  هر چقدر هم که گذشته‌تان آلوده بوده باشد،
  آینده‌تان هنوز حتی یک لکه هم ندارد.
  زندگی هر روزتان را با تکه شکسته های دیروزتان شروع نکنید.!!!
  به عقب نگاه نکنید مگر اینکه چشم‌اندازی زیبا باشد.
  هر روز یک شروع تازه است.
  هر صبح که از خواب بیدار می‌شویم،
  اولین روز از باقی عمرمان است.
  یکی از بهترین راه‌ها برای گذشتن از
  مشکلات گذشته این است….
  که همه توجه و تمرکزتان را روی کاری جمع کنید
  که از خودتان در آینده برایش متشکر خواهید بود!!!

  ***

  شکست ها و نگرانی هایت را رها کن،

  خاطراتت را،

  نمیگویم دور بریز،اما قاب نکن به دیوار

  دلت…

  در جاده ی زندگی، نگاهت که به عقب

  باشد؛

  زمین می خوری…

  زخم بر می داری…

  و درد می کشی…

  نه از بی مهری کسی دلگیر شو …

  نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم…

  به خاطر آنچه که از تو گرفته شده،

  دلسرد مباش، تو چه می دانی؟

  شاید … روزی … ساعتی … آرزوی

  نداشتنش را می کردی…

  تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار …

  هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعتها

  بر عکس نفس بکشد …

  در آینده لبخند بزن…

  این همان جایی است که باید باشی!

  هیج کس تو نخواهد شد

  آرامش سهم توست …

  Reply
 4. pooooooya at |

  زغالسنگ
  تعریف زغالسنگ: سنگی رسوبی است که از بقایای گیاهی یا جانوری و ضمن فرایند های مختلف بیولوژیکی و شیمیایی و در نتیجه فشردگی مواد دفن
  شده در حوضه های نیمه عمیق به وجود می اید. این حوضه ها به دو گروه درون قاره ای و گروه دوم که به موازات خط ساحلی هستند ، تقسیم بندی
  میشوند. فرونشینی تدریجی گیاهان و جانوران در کف این حوضه ها و مدفون شدن انها تحت تاثیر فشار و حرارت، فرایند زغال شدگی را در پی
  دارد. در حقیقت زغالسنگ ماده ای سیاه تا قهوه ای و سوخت غیر متناجسی است که از تغیر شکل بقایای گیاهی تحت شرایط مختلف دما و رطوبت و فشار طبقات تشکیل میشود.
  زغالسنگ مانند گرافیت و الماس، شکل دیگری از کربن نیست بلکه ترکیب پیچیده ای از مواد شیمیایی آلی مثل انواع مواد
  فرار(هیدروژن،نیتروژن،گوگرد،قطران و …) و عناصر گرافیت پر سولفور تشکیل دهنده خاکستر( شیل ها، رس ها پیریت، کوارتز و …) میباشد.
  انواع زغالسنگ:
  .۱حرارتی
  .۲کک شو

  Reply
 5. isfahan at |

  اِصفَهان شهری تاریخی و گردشگری در مرکز ایران است. این شهر مرکز استان اصفهان و نیز شهرستان اصفهان است. سومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد[۱۸] و همچنین یکصد و شصت و پنجمین شهر پرجمعیت جهان و نهمین شهر پرجمعیت باختر آسیا به‌شمار می‌رود. کلان‌شهر اصفهان نیز چهاردهمین کلان‌شهر پرجمعیت خاورمیانه است.[۱۹][۲۰] این شهر در بین سال‌های ۱۰۵۰ تا ۱۷۲۲ میلادی به ویژه در سدهٔ شانزدهم میلادی به هنگام پادشاهی صفویان پایتخت ایران شد و رونق فراوانی گرفت. بناهای تاریخی متعددی در شهر وجود دارد که شماری از آن‌ها به عنوان میراث تاریخی در یونسکو به ثبت رسیده‌اند.[۲۱] این شهر به داشتن معماری زیبای ایرانی، پل‌های سرپوشیده، مسجدها و مُناره‌های منحصربه‌فردش نام‌آور است. این امر سبب شده تا در فرهنگ عامه، اصفهان نصف جهان، لقب بگیرد. این شهر در آذر ۱۳۹۴ (دسامبر ۲۰۱۵) به همراه رشت به عنوان نخستین شهرهای ایران، به شبکه شهرهای خلاق جهان زیر نظر یونسکو پیوست.[۲۲][۲۳] براساس استانداردهای یونسکو، شهر خلاق، شهری است که از نوآوری و توانمندی‌های شهروندان در توسعه پایدار شهری بهره می‌برد.[۲۴] میدان نقش جهان نمونه برجسته‌ای از معماری صفوی است. این شهر دارای پانزده منطقه شهری است. از جمله دیگر آثار تاریخی اصفهان از منارجنبان، سی و سه پل، پل خواجو، کاخ چهل ستون، عمارت عالی قاپو، مسجد شیخ لطف‌الله و بسیاری از اماکن تاریخی دیگر می‌توان نام برد.

  از صنایع فعال در اصفهان می‌توان به شرکت‌های بزرگ هواپیماسازی ایران، مجتمع فولاد مبارکه، پالایشگاه نفت اصفهان،صنعت اپتیک اصفهان،اسنوا، پلی اکریل و ذوب‌آهن اصفهان اشاره کرد. صنعت طلا در اصفهان بیشترین کارگاه و بزرگ‌ترین کارخانه‌های طلای ایران را در خود جای داده‌است.[۲۵][۲۶] صنایع دستی متعدد اصفهان نیز از دیرباز یکی از پایه‌های اقتصاد اصفهان است
  گابا، گابیه، گابیان، گبی، گی، جی، اسپادانا، سپهان، اسپهان، سپاهان، اصفاهان، صفاهان، اصفهان، اصبهان،الیهودیه[۳۰] از نامهای کهن اصفهان هستند. جی در واقع زی zi بوده است.[۳۱] دیاکونوف در تاریخ ماد می‌نویسد:

  مرکز پارتاکنا شهر گابای یعنی جِی امروز بود که همان گابی و گابه پارت‌ها و گِی زمان ساسانیان است.

  [۳۲] پس از فتح توسط اعراب مسلمان و چون در نوشتار عربی فصیح حرف «پ» وجود نداشته به مرور زمان واژه اسپهان به صورت «اصفهان» تلفظ گردید.

  از دوره ساسانیان به بعد نام اصفهان که تصحیف و تحریفی از اسپهان (سپاهان، اسپدان، اسپدانه، اصبهان و اسبَه آن) بوده جایگزین حکومت نشین آن یعنی گابیانا و گِی شده‌است.[۳۳]

  بیشتر نویسندگان بر این باورند که چون این ناحیه پیش از اسلام، به‌ویژه در دوران، مرکز گرد آمدن سپاه بود و سپاهیان مناطق جنوبی ایران، مانند فارس، خوزستان، سیستان و… در این ناحیه گرد آمده و به‌سوی محل نبرد حرکت می‌کردند، آن‌جا را اسپهان گفته، سپس معرب شده و به‌صورت اصفهان درآمده‌است.[۳۴]

  این شهر نام‌های قدیمی تری هم دارد که با نام کنونی آن، هیچ‌گونه پیوندی ندارد، مانند: گابیان، گابیه، جی، گبی، گی، گابا
  در طول تاریخ به آسانی نمی‌توان رد شهر اصفهان را به‌طور پیوسته دنبال کرد، هر چند اصفهان در مرکز فلات ایران قرار داشت. به سبب آن که در دوران پیش از اسلام گرانیگاه شاهنشاهی‌های هخامنشی تا ساسانی، قلمرو غربی این شاهنشاهی‌ها و به خصوص میان‌رودان بود، این شهر در کانون توجه این دودمان‌ها قرار نداشت. در طول تاریخ تا دوران اسلامی می‌توان در محل فعلی شهر اصفهان ردپای شهرهای مختلفی تحت نام‌های مختلف، محل‌های مختلف و حتی مردمان متفاوتی را پیگیری نمود.[۳۵]

  اصفهان به خاطر وجود زاینده رود و شرایط طبیعی مناسبی که داشت، احتمالاً از نیمهٔ دوم هزاره ۴ ق. م شاهد شکل‌گیری آبادی‌های بسیاری بوده‌است. سال شکل‌گیری شهر اصفهان با ابهام رو به رو است و اطلاع دقیقی از آن در دست نیست و بیشتر در افسانه‌ها و داستان‌ها به کیقباد اشاره شده‌است. طبق آنچه لاکهارت بیان داشته اصفهان تا قرن ۴ ه‍.ق / ۱۰ م با این عنوان امروزی و به این صورت وجود نداشته، در واقع جی شهر اصلی اصفهان بوده‌است. ماکسیم سیرو می‌گوید دهکده‌های قدیمی که در اصفهان موجود بوده الان زیر آبرفت‌های این شهر دفن شده‌است؛ با این حال طی بررسی‌هایی که انجام شده قسمت‌هایی از دیوارهای بناهای قدیمی این شهر نمایان شده‌است. در اواخر عصر ساسانیان هفت شهر نزدیک به هم در این ناحیه بوده‌است که عبارت بودند از جی، مهرین، شادریه، درام، قه، کهنه و جار.[۳۶][۳۷]

  جیِ باستانی
  بنای اصفهان را به طهمورث، سومین پادشاه از سلسله پیشدادیان نسبت داده‌اند. اصفهان در تاریخ قدیم با نامِ «گِی» در پارس علیا معرفی گردیده و در دورهٔ پس از اسلام به حالت عربی در می‌آید و می‌شود «جِی»، پیش از آن نیز از اصفهان، تحت عنوان گابای یا تابای[۳۸] نام برده شده‌است.[۳۵] این شهر محلِ تقاطعِ راه‌های عمده و اقامتگاهِ سلطنتی پادشاهانِ هخامنشی نیز بوده‌است. استرابون جغرافی‌دان یونانی، از اصفهان به عنوان مرکز کشور ایران نام برده‌است.

  یهودیه
  زمانی که کوروش بزرگ بابِل را گرفت و یهودیان با ریشهٔ عربی عراق امروز را از اسارت نبوکدنصر شاه بابل نجات داد، شماری از یهودیان به فلسطین بازگشتند و شماری دیگر از آن‌ها به اصفهان آمدند و در این منطقه که به دارالیهود یا یهودیه نامگذاری شد، اسکان یافتند. این منطقه در شمال غرب شهر جی یا گی بود که بعدها این دو منطقه به یکدیگر متصل شد و شهر اصفهان کنونی را ایجاد کرد. ابن فقیه همدانی تاریخدان ایرانی قرن دهم میلادی می‌نویسد:

  وقتی یهودیان از اورشلیم مهاجرت کردند و از نبوکدنصر فرار کردند، با خود مقداری از خاک و آب اورشلیم را بردند. آن‌ها در هیچ جا ساکن نشدند بدون اینکه قبل از آن خاک و آب آن را مورد آزمایش قرار دهند. آن‌ها اینکار را ادامه دادند تا به شهر اصفهان رسیدند. در آنجا استراحت کردند و خاک و آب آن را آزمایش کردند و آن را مشابه اورشلیم یافتند. وقتی آنجا ساکن شدند شروع به کاشتن در زمین کردند و فرزندان و نوادگان خود را به دنیا آوردند و امروزه نام این منطقه یهودیه است.[۳۹]

  این روایت توسط تاریخدانان دیگری نظیر موسس خورناتسی، الاصطخری، ابن حوقل، المقدسی، یاقوت حموی، ابوالفدا و ابن خلدون نیز عیناً تکرار شده‌است.[۴۰]

  یعقوبی جغرافیدان قرن سوم هجری دربارهٔ این دو شهر نوشته‌است:[۴۱]

  برای اصفهان دو شهر است که یکی از آن دو جی، و به دیگری یهودیه گفته می‌شود، و اهالی آن مردمی بهم آمیخته‌اند و عربشان اندک است و بیشتر اهالی آن عجم و از اشراف دهقانانند.

  دورانِ اشکانیان
  در دوران اشکانیان به دستور مهرداد ا اول یک پادگان نظامی احتیاطی در اصفهان، برای آموزش و اعزام نیروی کمکی احداث گردید. به غیر از این پادگان نیز سه مرکز نظامی در مرو و گرگان و تیسفون به‌وجود آمده بود. این مراکز دارای نیروی ثابت بوده و فقط سپاهان برای تعلیم و اعزامِ نیروی کمکی پیش‌بینی شده بود.

  اصفهان کنونی در قدیم گابای (جی) نام داشت و در آغاز مرکز قبیله پَرِتاکِن[۴۲] (که نام فریدن از آن به‌جا مانده) بوده‌است.[۴۳]

  به نظر می‌آید نام اسپهان (به معنی جایگاه ارتش) از روزگار ساسانیان به بعد جایگزین نام گی شده‌باشد. آن‌گونه که در سرگذشت‌نامه‌ها آمده، سواره‌نظام ساسانی به هنگام صلح در سبزه‌زارهای پیرامون اسپهان به‌ویژه در بخش غربی این شهر تا دامنه‌های کوه‌ها و سرچشمهٔ زاینده‌رود استقرار می‌یافت.[۴۴] اسپهان از آن‌جا که ولیعهد نشین ساسانیان بود امتیازی نسبت به شهرهای ایران آن زمان به‌دست‌آورد.[۴۴] در زمان ساسانیان گاه اسپهان و گاه ارمنستان ولیعهد نشین شاهنشاهی ایران بود ولی اسپهان این امتیاز دیگر را نیز داشت که نشیمن‌گاه و قلمرو نفوذ واسپوهران یا اعضای هفت خانواده بزرگ ایرانی صاحب نفوذ در پادشاهی نیز بود.[۴۵]

  هر چند در دوران اسلامی منطقه جغرافیایی اطراف شهر نام اَسپاهان که نام تقسیم‌بندی حکومتی زمان ساسانیان بوده‌است را حفظ کرده‌است. در هنگام حمله اسکندر مقدونی به ایران، این شهر مرکز گابیوها[۴۶] بوده‌است و از آن تحت عنوان گابای یا تابای[۳۸] نام برده شده‌است.[۳۵]

  سده‌های نخست اسلامی

  یک کاردستی باستانی، در موزه مرکز خرید قلب شهر اصفهان
  در سده‌های آغازین اسلامی، منابع اسلامی از دو شهر در مکان فعلی شهر اصفهان نام می‌برند؛ شهری به نام جَی در مکان فعلی محله جی و دیگری شهری در سه کیلومتری غرب جی با نام یهودیه که جمعیتی قابل توجه از یهودیان را در خود جای داده بود.[۳۵] نام جی بعدها به شهرستان تغییر پیدا کرد و از یهودیه با عنوان جهودستان نیز یاد شده‌است.[۴۷] عرب‌ها اسپهان را در سال ۲۳ هجری تصرف کردند و این شهر نیز مانند دیگر شهرهای ایران تا آغاز سدهٔ چهارم هجری زیر سلطهٔ اعراب قرار داشت. در زمان خلیفه منصور عباسی در دهکدهٔ خشینان (احمدآباد امروزی) کاخی بزرگ بنا شد و بارویی به گرد شهر اصفهان کشیده‌ شد و خشینان به جویباره (یهودیه) پیوسته‌شد.[۴۸]

  دیلمیان
  در سال ۳۱۹ ه‍.ق مردآویج زیاری با سپاهش از گیلان، اصفهان را آزاد کرد و این شهر را به پایتختی برگزید و جشن سده را با شکوه بسیار در این شهر برپا کرد.[۴۹] در سال ۳۲۷ قمری این شهر به دست رکن‌الدوله دیلمی افتاد که وی نیز اصفهان را پایتخت خود قرار داد. پس از آن شهر اصفهان پیشرفت پیشین خود را بازیافت و کانون گرد هم آمدن دانشوران و سرایندگان شد.[۴۸]به نظر دیوارهای قدیم شهر اصفهان در زمان سلطنت امیران آل بویه در قرن دهم میلادی قرن چهار هجری ساخته شدند.[۵۰][۵۱][۵۲]

  دوره سلجوقی
  در بهار ۴۴۲ هجری قمری طغرل سلجوقی اصفهان را پس از یک محاصره طولانی و ویرانگر گشود. البته شهر به زودی به تدبیر ابولفتح مظفر نیشابوری که از طرف طغرل به حکومت اصفهان منسوب شده بود، بازسازی شد، ۵۰۰٬۰۰۰ دینار خرج ساخت بناها شد و سه سال از مردم هیچ مالیاتی گرفته نشد. توسعهٔ سریع شهری، مردمی که در جریان درگیری‌ها گریخته بودند را دوباره به شهر کشاند، همچنین طغرل پایتخت حکومتش را از ری به اصفهان منتقل کرد. گسترش شهر در زمان آلب ارسلان نیز ادامه یافت، اما در دوران ملکشاه و وزیر باتدبیرش خواجه نظام الملک طوسی بود که شهر به اوج شکوهش رسید به‌طوری‌که جمعیت شهر دو برابر شد و بناهای بسیاری در آن ساخته شد.[۵۳]

  دیدگاه ناصر خسرو دربارهٔ اصفهان
  ناصرخسرو قبادیانی در هشتم صفر سنه اربع و اربعین و اربعمائه (۴۴۴ هجری قمری)،[۵۴] دو سال پس از حملهٔ ویرانگر طغرل سلجوقی وارد اصفهان شد. در هنگام ورود وی به شهر، شهر دوباره ساخته شده و بهبودِ نسبی یافته بود. وی دربارهٔ اصفهان چنین می‌گوید:

  [اصفهان] شهری است بر هامون نهاده،[۵۵] آب و هوایی خوش دارد و هر جا که ده گز چاه فرو برند، آبی سرد و خوش بیرون آید و شهر دیواری حصین بلند دارد در شهر جویهای آب روان و بناهای نیکو و مرتفع و در میان شهر مسجد آدینه بزرگ نیکو و بارویِ شهر را گفتند سه فرسنگ و نیم است.[۵۶][۵۷]

  دوره صفوی
  در سال ۱۰۰۶ هجری قمری شاه عباس صفوی پایتخت صفویه را از قزوین به اصفهان منتقل کرد. دوری از مرزها، کاهش دادن قدرت قزلباشان، بهبود تجارت و ترس شاه عباس از پیشگویی منجمانی که ماندنش را در قزوین برای جانش خطرناک دانسته بودند از دیگر دلایل ذکر شده برای این انتقال است. گزیدن اصفهان به عنوان پایتخت توسط شاه عباس، نتایج مثبتی برای این شهر به بار آورد، مسجدها، آب‌انبارها و کاروانسراهای بسیاری در شهر ساخته شد، به ابتکار شیخ بهایی شبکه‌های کامل ارتباطی و آبیاری پدید آمد و با بنیان نهادن شهر بازرگانی نجف آباد در چند کیلومتری غرب اصفهان برای تهیه آذوقه شهر، زیربنای زراعی استواری برای پایتخت جدید پدید آمد.[۵۸]

  اصفهان در روزگار شاه عباس اول تا مرگ شاه عباس دوم برتر از همهٔ شهرهای خاورزمین بوده‌است. در آن روزگار، با افزوده شدن کوی‌های (:محلات) چهارگانهٔ (عباس‌آباد، جلفا، گبرآباد و اسپهان) نمای پایتخت صفوی از قسطنطنیه هم بزرگ‌تر بود.[۵۹][۶۰] شهر اصفهان در روزگار اوج شکوه خود ۱۳۷ کاخ، ۱۶۲ مسجد، ۴۸ مدرسه، ۲۷۳ حمام و ۱۲ گورستان داشت،[۶۱]

  دوره قاجار
  بعضی از اصناف در این دوره ۱- صنف رنگرز ۲- جماعت چیت‌ساز ۳- جماعت زری‌باف ۴- صنف نساج ۵- صنف شیشه‌ساز ۶-صنف کاغذ‌ساز ۷- صنف تفنگ‌ساز ۸- جماعت شعرباف بودند

  Reply
 6. اصفهان زیبا at |

  معرفی اصفهان
  موقعیت
  شهر اصفهان با وسعت ۲۲۰کیلومتر مربع در فاصله 435 کیلومتری پایتخت ایران قرار گرفته است . این شهر با جمعیت حدود 3 میلیون نفر سومین شهر پرجمعیت ایران است . وجو آثار تاریخی متعدد در این شهر باعث شد تا در سال 2006 این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شود و سالانه مسافران زیادی از داخل و خارج کشور به آن سفر کنند . این شهر بر روی دشتی هموار و در فاصله 1570 متری از سطح دریا قرار گرفته است و عامل پیدایش آن زاینده رود است . این استان به 14 منطقه تقسیم می شود و مرز های آن از غرب به سمت خمینی شهر و نجف آباد، از جنوب کوه صفه و سپاهان شهر، از سمت شمال به شاهین شهر و از شرق نیز به دشت سگزی منتهی می گردد. آب و هوای شهر اصفهان با توجه به قرار گرفتن آن در منطقه نیمه بیابانی معتدل و خشک است و شما در مناطق شمالی و شرقی آب و هوای کویری و هرچه به سمت جنوب حرکت می کنید آب و هوای خنک تری را تجربه می کنید .

  فاصله از شهر های مهم (راه های دسترسی)
  شهر اصفهان به طور تقریبی در مرکز کشور واقع شده است و از بیشتر شهرهای بزرگ کشور دسترسی مناسبی دارد. نزدیک ترین مرکز استان به اصفهان شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری است که حدودا 167 کیلومتر با آن فاصله دارد و با ماشین شخصی حدودا 2 ساعت و نیم در راه هستید. دیگر مرکز استانی که که حدودا نزدیک به اصفهان ، قم است. فاصله قم تا اصفهان از نزدیک ترین مسیر زمینی 276 کیلومتر است که با ماشین شخصی حداقل 3.5 ساعت طول میکشد. فاصله تهران تا اصفهان نیز 450 کیلومتر است و با ماشین حداقل 5 ساعت زمان می خواهد. با اینکه این فاصله چندان اذیت کننده نیست اما اگر زمان برای شما خیلی مهم است بهتر است به فکر بلیط هواپیما اصفهان تهران باشید. به طور کلی راه های دسترسی به اصفهان متفاوت است بجز ماشین شخصی شما از بیشتر شهرهای ایران برای سفر به اصفهان یا سه گزینه روبرو هستید . به طور مثال گزینه اول بلیط هواپیما اصفهان کیش است که برای شهرهایی که در فاصله دورتری نسبت به این شهر هستند و همچنین مسافرانی که زمان رسیدن به مقصد برایشان در اولویت است گزینه مناسب تری است . گزینه دوم بلیط قطار اصفهان است که با توجه به مبدا سفر شما قیمت های متفاوتی دارد و مدت زمان متفاوتی در راه هستید و اما گزینه آخر بلیط اتوبوس اصفهان است که برای شهرهای نزدیک به اصفهان و یا مسافرت اقتصادی و لذت بردن از مسیر سفر گزینه مناسبی است .

  تاریخچه
  بنیانگذار شهر اصفهان فردی به نام تهمورث سومین پادشاه سلسله پیشدادیان بود. شهر اصفهان در بیشتر دوره های تاریخی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و اغلب به عنوان مرکز حکومت یا یک شهر مهم از لحاظ سیاسی یا اقتصادی به شمار می رفت که از جمله مهمترین دوره های حکومتی که می توان از اهمیت اصفهان در آنها نام برد، دوره هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، سلجوقیان، صفویان، قاجاریان و پهلوی نام برد. در زمان های گذشته به دلیل اینکه این شهر محلی برای گردهمایی سپاه ایران به شمار می رفت، به آن اسپهان گفته می شد که بعدها نام این شهر کم کم به اصفهان مشهور شد.

  فرهنگ
  آداب و رسوم
  آداب و رسوم

  وجود زاینده رود سبب شده تا اقوام مختلفی در شهر اصفهان زندگی کنند که هر کدام آداب و رسوم مربوط به خود را دارند. از جمله آداب و رسوم مردمان اصفهان می‌توان به مراسم‌های گلاب‌گیری، شب اسفند، آتش افروزی و جل جلانی، چله بزرگ و چله کوچک، چهارشنبه سوری و عید نوروز اشاره کرد.

  اقامت در اصفهان
  اقامت در اصفهان

  برای اقامت در اصفهان گزینه های مختلفی از جمله هتل و اجاره سوئیت و خانه مسافر و حتی اقامتگاه های سنتی و بوم گردی دارید. در ادامه به وضعیت اقامتگاه ها و قیمت ها هر کدام از این گزینه ها می پردازیم.

  هتل های اصفهان
  هتل های اصفهان مکان مناسبی برای اقامت در این شهر محسوب می شوند و دسترسی مناسبی به داخل شهرو سایر مکان های دیدنی اصفهان دارند. برای اقامت در هتل های اصفهان شما میتوانید با توجه به بودجه و دیگر اولویت هایتان مثل خدمات و دسترسی ، یکی از آنها را انتخاب کنید . نمونه ای از هتل های برگزیده اصفهان شامل : هتل پارسیان کوثر ، هتل عباسی ، هتل پارسیان عالی قاپو ، هتل آوین و هتل پیروزی و …

  اقامتگاه های سنتی و بومگردی
  خوشبختانه خانه های سنتی و اقامتگاه های متعددی در اصفهان و شهرهای اطراف آن وجود دارد که شما می توانید در سفر به این شهر به سراغشان بروید . اقامتگاه طلوع خورشید ، کریاس ، خان نشین ، آریو، قائلی ، هاتف و میناس نمونه ای از این اقامتگاه ها هستند که هزینه یک شب اقامت در آنها بین 200 تا 500 هزار تومان است و شما می توانید با توجه به بودجه خود برای اقامت در هر یک از آنها اقدام کنید .

  خانه و سوئیت
  یکی از اتفاقات خوب در گردشگری کشور ما این بوده است که در سالهای اخیر تعداد کسانی که خانه های خود را برای استفاده ی مسافران و گردشگران اجاره می دهند بیشتر شده است. اگرچه قبلا این اتفاق بیشتر محدود به مشهد و ویلاهای شمال بوده است اما امروزه در هر شهر ایران که بخواهید می توانید به راحتی خانه، واحد یا سوئیت برای اجاره پیدا کنید. توسعه ی سایت های رزرو اقامتگاه و خانه مسافر به سبک ایربی ان بی در ایران هم به توسعه بیشتر این موضوع کمک کرده است. اصفهان هم از مثل بیشتر شهرهایی که گردشگر و مسافر جذب می کنند از این موضوع مستثنی نیست. شما به راحتی می توانید برای مدت اقامت خود در اصفهان یک خانه یا سوئیت اجاره کنید. بدین شکل معمولا هزینه بسیار کمتری متقبل خواهید شد. معمولا برای محل اقامتگاه هم محدودیت کمتری نسبت به هتل دارید. چون هتل های اصفهان در همه ی محله های آن نیستند اما خانه ی مبله و سوئیت می توانند در هر محله ای باشند. شما می توانید با هزینه ای بین 300 تا 800 هزار تومن برای هر شب یک آپارتمان تمیز برای اقامت حداقل 4 نفر پیدا کنید. برای اینکه سفر خود به اصفهان را بهتر مدیریت و برنامه ریزی کنید بهتر است قبل از رسیدن به اصفهان از طریق سایت های رزرو آنلاین خانه و سوئیت واحد اقامتی مد نظر خود را پیدا کرده و اجاره کنید. یکی از مهمترین فاکتورهایی که باید توجه داشته باشید امتیاز و نظر مسافران قبلی آن واحد اقامتی در اصفهان است. معمولا امتیاز و نظری که مسافران قبلی داده اند به خوبی نشان می دهد که می توان چه انتظاری از واحد اقامتی داشت.

  جاهای دیدنی اصفهان
  اصفهان که از محبوب ترین شهرهای توریستی کشور است با جاذبه های دیدنی فراوان خود که ناشی از معماری و ذوق و هنر اصیل ایرانی است گردشگران زیادی را از سر تا سر دنیا به خود جذب می کند . در ادامه با ما همراه باشید تا با تعدادی از جاذبه های این شهر آشنا شویم .

  جاذبه های طبیعی
  باغ
  باغ اصفهان

  باغ های قدیمی اصفهان تلفیقی از تاریخ و طبیعت است و علاوه بر گیاهان و درختان متنوع عمارت های باشکوهی نیز در آنها به چشم میخورد که نشان از اهمیت این شهر در دوره های تاریخی مختلف دارد . نمونه ای از این باغ ها شامل : باغ خوشبختی آباد، انگورستان ملک، چهارباغ عباسی و باغ محمد علی خان می شود .

  پارک
  پارک اصفهان

  در شهر اصفهان نمونه های معروفی از مناطق محفاظت شده با تنوع جانوری منحصر به فرد وجود دارد. برای مثال پارک ملی کلاه قاضی با گونه های متنوع گیاهی و جانوری و منطقه محافظت شده گلستان کوه از بهترین نمونه های موجود در بین جاذبه های طبیعی اصفهان می باشند .

  آبشار
  آبشار اصفهان

  شاید کمی عجیب باشد که با وجود قرار گرفتن این استان در منطقه بیابانی ، آبشارهای اصفهان نیز جزو جاذبه های طبیعی این شهر محسوب می شوند . نمونه ای از این آبشارها عبارتند از : پونه زار ، شاه لولاک و آب ملخ .

  کویر
  کویر اصفهان

  احتمالا آوازه کویرهای اصفهان به گوش شما هم رسیده است و شما هم هوس رفتن به کویرهای این شهر را به خصوص در فصل پاییز کرده اید . کویر مصر و مرنجاب که از محبوب ترین مقاصد سفر طبیعت گردان است در این استان قرار گرفته است .

  غار
  غار اصفهان

  از دیگر گزینه هایی که دوستداران طبیعت گردی می توانند در اصفهان انتخاب کنند، غارنوردی می باشد و برای این انتخاب، دو مورد پیش رو خواهند داشت که عبارتند از: غار پریان و غار فریدون .

  همچنین ببینید: بلیط هواپیما اصفهان مشهد

  جاذبه های تاریخی
  میدان نقش جهان
  میدان نقش جهان

  میدان نقش جهان که در میدان مرکزی شهر اصفهان است و در قلب مجموعه تاریخی نقش جهان قرار دارد.

  مسجد جامع
  مسجد جامع

  مسجد جامع قدیمی ترین ساختمان شهر اصفهان است که جزو محبوب ترین مکان های مورد بازدید مسافران این شهر است .

  مسجد شیخ لطف الله
  مسجد شیخ لطف الله

  یکی دیگر از بناهای تاریخی که در شهر اصفهان واقع شده است و به عنوان یکی از پربازدیدترین مکان های دیدنی اصفهان شناخته می‌شود، مسجد شیخ لطف‌الله است که در میدان نقش جهان قرار دارد.

  چهل ستون
  چهل ستون

  کاخ چهل‌ ستون در غرب میدان نقش جهان قرار دارد. این مکان دیدنی که از کاخ‌های سلطنتی دوره‌ی صفوی است در سال‌های دهه 1600 میلادی تاسیس شده است .

  سی و سه پل
  سی و سه پل

  یکی از معروفترین و زیباترین جاذبه های دیدنی اصفهان است که به پل الله وردی خان نیز مشهور است . این پل در قرن 11 با 33 طاق بر روی زاینده رود ساخته شد .

  پل خواجو
  همچنین ببینید: بلیط هواپیما اصفهان اهوازپل خوجو

  پل خواجو یا پل بابا رکن الدین از شاهکارهای معماری در زمان شاه عباس دوم است که جزو جاذبه های دیدنی اصفهان به خصوص در شب است .

  عمارت عالی قاپو
  عالی قاپو

  عمارت عالی قاپو نیز جزو آثار تاریخی شهر اصفهان است که در دوران گذشته به نام‌های دیگری مانند دولت‌خانه مبارکه نقش‌ جهان و قصر دولت‌خانه شهرت داشت.

  کلیسا وانک
  کلیسا وانک

  کلیسای وانک در مرکز محله‌ی جلفاست و نقاشی‌های دیواری این کلیسا، داستان‌های انجیل را روایت می‌کند.

  بازار بزرگ اصفهان
  بازار بزرگ

  بازار بزرگ اصفهان که در قرن 11 ساخته شده است پر از غرفه های فروش فرش و صنایع دستی مختلف است و به مسجد جامع این شهر منتهی می شود .

  بازار قیصریه
  بازار قیصریه

  از مراکز معروف فروش صنایع دستی در اصفهان است که به بازار شاهی نیز شهرت دارد .

  غذاهای اصفهان
  بریانی

  استان اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی که دارد از گذشته تا به امروز با طیف وسیعی از مواد غذایی اولیه روبرو بوده است و همین موضوع باعث تنوع غذایی در این شهر شده است . اکثر غذاهای این شهر ظاهر حلیمی شکل دارند و با نان سرو می شوند. همچنین گوشت نیز جزو مواد اولیه اصلی غذاهای سنتی اصفهان است. هم چنین رستوران ها و کافه های زیادی برای عرضه این غذاها و خوراکی های لذیذ در شهر اصفهان وجود دارد که اگر شانس مسفره شدن با مردم مهمان نواز اصفهانی را نداشتید به کمکتان خواهد آمد و تنها با یک جستجوی ساده و یا پرس و جو از مردم شهر می توانید به یکی از این رستوران ها بروید و انواع غذاهای بین المللی تا فست فود و غذاهای محلی شهر اصفهان را امتحان کنید .

  سوغات و صنایع دستی اصفهان
  خوراکی
  گز اصفهان

  خوراکی هایی چون گز ، سوهان عسلی ، فرنی ، دوغ و گوش فیل ، کاچی و پولکی جزو خوراکی های معروف اصفهان است که نباید در سفر به این شهر از آنها غافل شد .

  صنایع دستی
  صنایع دستی

  اصفهان را می توان مهد صنایع دستی ایران معرفی کرد . وجود هنرهای مختلف که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میکنیم سبب شهرت جهانی این شهر در بحث صنایع دستی شده است .

  فرش
  یکی از صنایع دستی اصلی شهر اصفهان فرش است که در حال حاضر به صورت کارگاه های بافت فرش دستی و کارخانه فرش ماشینی رونق دارد.

  منبت کاری
  منبت کاری چوب که به صورت کنده کاری روی چوب انجام می شود و یکی از صنایع صادراتی اصفهان به کشورهای دیگر به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس می باشد.

  مینا کاری
  مینا کاری یا مینا سازی یا مینا گری از هنرها و صنایع دستی ایرانی است که سابقه پنج هزار ساله دارد و در اصفهان نیز رایج است . مینا کاری بر روی مس یا طلا یا نقره انجام می شود و طرح های مختلف و زیبا را بر روی ظروف می کشند.

  فیروزه کوبی
  مرکز هنر فیروزه کوبی ، شهر اصفهان است. فیروزه کوبی از صنایع دستی ایرانی است که به حالت موزائیکی روی اشیا و ظروف و زیور آلات ، قطعات فیروزه چسبیده می شود.

  قلم زنی
  سبک قلم زنی اصفهانی شهرت زیادی دارد و در این سبک قلم زنی به صورت عمیق و سه بعدی انجام می شود .

  Reply
 7. tileir at |

  چرا برای کفپوش از انواع سرامیک کف استفاده می‌کنند؟ سرامیک‌های کف همیشه محبوب و پرکاربرد بوده‌اند. از دلایل این محبوبیت را می‌توان تنوع نامحدود، قیمت مقرون به‌صرفه، مقاومت در برابر رطوبت و امکان شستشوی آن‌ها اشاره کرد. با این تنوع در انواع سرامیک کف منزل، امکان هماهنگی آن‌ها با رنگ‌ها و سبک‌های گوناگون در دکوراسیون داخلی وجود خواهد داشت. انواع سرامیک کف منزل فرآورده‌های سرامیکی را می‌توان از جنبه‌های مختلف به چهار دسته اصلی بهترین مارک سرامیک کف و هر دسته به چند گروه دیگر تقسیم کرد که بر اساس نوع نصب به تکی و گروهی دسته‌بندی می‌شود. بر اساس محل کاربرد به سرامیک‌های دیواری (کاشی گرانیتی، پرسلانی، منوپروزا) و سرامیک‌های کف (سرامیک‌های با جذب آب کم، گرانیتی و پرسلانی) تقسیم می‌شوند.

  Reply
 8. ahanresan at |

  سلام ممنون از این مقاله برای دیدن قیمت آهن مشهد وارد سایت آهن رسان شوید

  Reply
 9. ساز و کار at |

  مقطع داخلی پروفیل‌های فریم‌لس تتراگلس، شیشه‌های به ضخامت 10 میل را در خود جای داده‌اند. در واقع امکان استفاده از شیشه‌های 10 میل سکوریت شفاف، 10 میل سکوریت ساتینا، 10 میل سکوریت با طراحی سندبلاست، لوگو، علامت تجاری خاص، طرح خاص، شیشه‌های 10 میل سکوریت رنگی، شیشه‌های دولایه 5 میل سکوریت لمینت شفاف، شیشه‌های دولایه 5 میل سکوریت لمینت رنگی، شیشه‌های دولایه 5 میل سکوریت لمینت رنگی ترنسپرنت، و شیشه‌های دو لایه 5 میل هوشمند وجود دارد. در نتیجه شما انتخاب های متنوعی از لحاظ مقطع، طرح و رنگ پروفیل آلومینیوم، رنگ و جنس شیشه‌های مورد استفاده خواهید داشت.

  پروفیل آلومینیوم اختصاصی
  تتراگلس اقدام به تولید مقاطع مختلف پروفیل برای پارتیشن‌های فریم‌لس کرده است. ابعاد پروفیل اختصاصی تتراگلس 2.5 در 3 سانتی‌متر است. در پروسه آماده‌سازی پروفیل نهایت دقت و ظرافت به‌کار گرفته شده است. از نقطه نظرهای مختلف قدرت، استقامت، ایستایی، طول عمر، دوام و … تمامی موارد ایمنی سنجیده و تست گردیده است. کیفیت و دانسیته‌ی بالای آلومینیوم به کار رفته در این سیستم بالاترین ایستایی و استقامت را به ما ارائه داده است.

  رنگ اصلی پروفیل بکار رفته نقزه‌ای یا سیلور است و قابلیت تغییر رنگ بصورت کوره‌ای و استاتیک را دارد. برای مثال پروفیل‌های آلومینیوم که با رنگ کوره‌ای آنادایز مشکی شده است. (ادامه در انتهای صفحه)

  اتصال شیشه‌ها
  پارتیشن‌های فریم‌لس بروزترین و جدیدترین نوع پارتیشن شیشه ای هستند که زیبایی خاصی به فضای شما می‌بخشند. در این پارتیشن‌ها از کم‌ترین پروفیل عمودی استفاده شده و اکثر پروفیل‌ها بصورت افقی نصب می‌گردند و برای اتصال شیشه‌ها به یکدیگر از نوارهای درزگیر پلی کربنات H، چسب UV لاکسیل ایتالیا و لامپ uv، چسب دوطرفه شفاف فلکسیبل و… استفاده می‌گردد. تمام موارد ذکر شده، مخصوصا چسب uv تاثیر بسزایی در جلوگیری از انتقال صدا (تا چهل دسیبل)، جلوگیری از انتقال گردوغبار (آنتی استاتیک)، ممانعت از ردوبدل شدن گرما و سرما (insulation) را دارد.

  پارتیشن شیشه‌ای کار شده با پروفیل آلومینیوم
  نمونه ای زیبا از پارتیشن شیشه ای های تتراگلس
  2.ایجاد آینه کاری‌های زیبا
  در صورتی که به ایجاد یک فضای مدرن و هنری علاقه دارید، می‌توانید حتما از یک دیوار آینه کاری شده که چند آینه رنگی کوچک با رنگ‌های مختلف را شامل می‌شود، استفاده کنید. در صورتی که رنگ آینه‌هایی که قرار است در کنار هم قرار بگیرند با یکدیگر همخوانی داشته باشند، باعث ایجاد یک منظره فوق العاده زیبا می‌شوند. برای مثال در صورتی یک دیوار از منزلتان را به آینه کاری اختصاص دهید و در آن آینه‌های کوچک با شکل‌ها و رنگ‌های مختلف را در کنار هم قرار دهید، یک دیوار آینه کاری شده زیبا خواهید داشت که هر سلیقه ای را به خود جذب خواهد کرد. البته چند نکته وجود دارد که حتما باید به آن‌ها دقت فرمایید؛ اولین نکته، خوب به نظر رسیدن رنگ آینه‌ها است؛ مثلا اگر در کنار آینه طلایی از آینه دودی بهره ببرید، شاهد یک ترکیب عالی خواهید بود. دومین نکته، همخوانی شکل آینه‌ها است. اگر به آثار بصری بی‌نظم علاقه دارید، مشکلی ندارد اگر از شکل‌های مخلتف آینه‌ها در کنار هم استفاده کنید؛ با این حال اگر می‌خواهید آینه کاری‌های شما شکل مرتب تری داشته باشند، بهتر است از آینه‌های جمع و جورتری استفاده کنید که شکل‌هایشان هم با یکدیگر تناسب داشته باشند.

  Reply
 10. corecrack at |

  AOMEI Partition Assistant Keygen also includes three Wizards for everyday tasks: Extend Partition, Disk Copy, and Partition Copy. The AOMEI Partition Assistant Free Download Copy Wizard allowed us to choose between Quick Copy, which copies just the utilized space, and Sector-by-Sector, which replicates the complete partition structure to a new drive AOMEI Partition Assistant Crack.

  Reply
 11. emma corbyn at |

  Hi! It’s Emma Corbyn, I have just read this post and I have found this very informative thanks for this informative post. Well I have something to offer for skeptical students with their assignment. I as a content writer at The student helpline we are providing ( Decision making assignment help ) to numerous student.

  Reply
 12. فرش ساویز بافت at |

  فرش ساویز بافت جزو اولین بافته‌های ماشینی است با اینکه از ظرافت و زیبایی محصولات دستباف گونه جدید برخوردار نیست؛ ولی به دلیل ویژگی هایی از جمله قیمت مناسب، مورد توجه خریداران قرار گرفته است.

  Reply
 13. Assignment Help at |

  Creative mind! I appreciate the style and the way of writing you have followed in this web blog. Do you need help with the dissertation? Now that you’ve landed on the appropriate site, you can easily handle your difficult dissertation. We are the best dissertation help in the United Kingdom. Thesis writing, coursework, dissertation help, essay help, and essay help are some of the extra services we provide.

  Reply
 14. koyiexyz.JDS at |

  I hope to see more post from you. https://koyie.xyz

  Reply
 15. baccaratsiteone.JDS at |

  I am satisfied with the arrangement of your post. https://baccaratsite.one

  Reply
 16. baccaratsiteorg.JDS at |

  You are really a talented person I have ever seen.
  https://baccaratsite.org

  Reply
 17. baccaratsitexyz.JDS at |

  Such a nice post. Thanks for sharing such a valuable features and other relevant information. https://baccaratsite.xyz

  Reply
 18. betmanone.JDS at |

  I found this one pretty fascinating.
  https://betman.one

  Reply
 19. bcrasnolink.JDS at |

  Thank you so much for sharing these amazing tips. https://bcrasno.link/

  Reply
 20. happytoyworldxyz.JDS at |

  I must say you are an incredible writer, I love the way that you describe the things. https://happytoyworld.xyz

  Reply
 21. richiestxyz.JDS at |

  Interesting webpage. https://richiest.xyz

  Reply
 22. lifetime lifetime at |

  Welcome to the party of my life here you will learn everything about me. Zonnepanelen Oost-vlaanderen

  Reply
 23. lifetime lifetime at |

  You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Spouwmuurisolatie Sint-Laureins

  Reply
 24. GraceEllie14 at |

  My friend mentioned to me your blog, so I thought I’d read it for myself. Very interesting insights, will be back for more! Zonnepanelen Aalst

  Reply
 25. seo King at |

  I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. Spouwmuurisolatie Stekene

  Reply
 26. GraceEllie14 at |

  Thanks for the informative and helpful post, obviously in your blog everything is good.. Zonnepanelen Affligem

  Reply
 27. seo mind at |

  I don t have the time at the moment to fully read your site but I have bookmarked it and also add your RSS feeds. I will be back in a day or two. thanks for a great site. Spouwmuurisolatie Temse

  Reply
 28. GraceEllie14 at |

  very interesting post.this is my first time visit here.i found so many interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post! Zonnepanelen Asse

  Reply
 29. seo King at |

  I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. Spouwmuurisolatie Wetteren

  Reply
 30. seo King at |

  A debt of gratitude is in order for sharing the information, keep doing awesome… I truly delighted in investigating your site. great asset… Zonnepanelen Berlare

  Reply
 31. lifetime lifetime at |

  this blog was really great, never seen a great blog like this before. i think im gonna share this to my friends.. Spouwmuurisolatie Zele

  Reply
 32. GraceEllie14 at |

  Very awesome!!! When I seek for this I found this website at the top of all blogs in search engine. Zonnepanelen Denderleeuw

  Reply
 33. lifetime lifetime at |

  I don t have the time at the moment to fully read your site but I have bookmarked it and also add your RSS feeds. I will be back in a day or two. thanks for a great site. Spouwmuurisolatie Zottegem

  Reply
 34. mrseo mrseo at |

  Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here. Zonnepanelen Dendermonde

  Reply
 35. seo mind at |

  I don t have the time at the moment to fully read your site but I have bookmarked it and also add your RSS feeds. I will be back in a day or two. thanks for a great site. Spouwmuurisolatie Zulte

  Reply
 36. GraceEllie14 at |

  This was incredibly an exquisite implementation of your ideas Zonnepanelen Erembodegem

  Reply
 37. seo mind at |

  I have been searching to find a comfort or effective procedure to complete this process and I think this is the most suitable way to do it effectively. Zonnepanelen Erpe-Mere

  Reply
 38. seo King at |

  I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. Zonnepanelen Gent

  Reply
 39. seo King at |

  Well we really like to visit this site, many useful information we can get here. Zonnepanelen Gijzegem

  Reply
 40. seo King at |

  Writing with style and getting good compliments on the article is quite hard, to be honest.But you’ve done it so calmly and with so cool feeling and you’ve nailed the job. This article is possessed with style and I am giving good compliment. Best! Zonnepanelen Hofstade

  Reply
 41. seo King at |

  Two full thumbs up for this magneficent article of yours. I’ve really enjoyed reading this article today and I think this might be one of the best article that I’ve read yet. Please, keep this work going on in the same quality. Zonnepanelen Lede

  Reply
 42. seo mind at |

  All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks Zonnepanelen Liedekerke

  Reply
 43. seo King at |

  I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. Zonnepanelen Melle

  Reply
 44. seo mind at |

  Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts Zonnepanelen Merelbeke

  Reply
 45. seo mind at |

  I think about it is most required for making more on this get engaged Zonnepanelen Moorsel

  Reply
 46. GraceEllie14 at |

  I wanted to leave a little comment to support you and wish you a good continuation. Wishing you the best of luck for all your blogging efforts. Zonnepanelen Ninove

  Reply
 47. lifetime lifetime at |

  I think about it is most required for making more on this get engaged Zonnepanelen Oosterzele

  Reply
 48. lifetime lifetime at |

  This is my first time visit to your blog and I am very interested in the articles that you serve. Provide enough knowledge for me. Thank you for sharing useful and don’t forget, keep sharing useful info: Zonnepanelen Opwijk

  Reply
 49. seo mind at |

  I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you! Zonnepanelen Roosdaal

  Reply
 50. seo mind at |

  Writing with style and getting good compliments on the article is quite hard, to be honest.But you’ve done it so calmly and with so cool feeling and you’ve nailed the job. This article is possessed with style and I am giving good compliment. Best! Zonnepanelen Sint-Lievens-Houtem

  Reply

Leave a Reply

Skip to toolbar